1. Rekisterinpitäjä

Northern Uniqorn

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

info@northernuniqorn.com

3.Rekisterin nimi ja rekisteröidyt

Northern
Uniqorn markkinointi- ja asiakasrekisteri.

Käsittelemme
rekisterissä asiakkaidemme sekä potentiaalisten asiakkaidemme ja näiden
edustajien henkilötietoja.

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Tietoja käytetään asiakassuhteen hoitoon, asiakasviestintään ja NorthernUniqorn-verkkopalvelun
käyttökokemuksen parantamiseen, tavoitteena kohdentaa viestimme niin, että saat
juuri itsellesi sopivaa viestintää. Lisäksi tietoja käytetään markkinointitarkoituksiin.

Käsittelyperusteemme on markkinoinnin osalta oikeutettu etu ja asiakassuhteen hoidon osalta sinun ja
meidän välisemme sopimuksen täytäntöönpano. Lähetämme sinulle myös suostumuksesi perusteella 

sähköisiä suoramarkkinointiviestejä.

5. Rekisterin tietosisältö

Keräämme nimi-, puhelin-, sähköposti-, osoite- ja muita jättämiäsi tietoja. Evästeiden
avulla saamme vierailijoistamme mitattavia tietoja, joita hyödynnämme
esimerkiksi suunnitellessamme markkinointiamme. Tällä tavoin voimme kohdentaa
viestintäämme mahdollisimman osuvasti. Evästeiden avulla kerättyä tietoa
voidaan käyttää myös kohdennetun markkinoinnin toteuttamiseen (remarketing),
jonka johdosta saatat nähdä mainontaa esimerkiksi Facebookissa sellaisista
tuotteista joihin olet aiemmin tutustunut sivuillamme. Emme luovuta tietojasi
kolmansien osapuolten markkinointikäyttöön.

Rekisteröidystä
eli sinusta voidaan tallentaa seuraavia tietoja:

 • Henkilön nimi, sähköpostiosoite
 • Asiakkuuden hoitamiseen ja yhteydenpitoon
  liittyvät tiedot (esim. koulutuspalveluiden osto- ja peruutustiedot,
  palautteet, sekä asiakaspalvelutapahtumien taltioinnit)
 • Verkkokäyttäytymiseen liittyvät tiedot NorthernUniqorn
  verkkosivustoilla ja -palveluissa
 • Markkinointiin ja myynninedistämiseen
  liittyvät tiedot, kuten rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet ja
  niihin osallistuminen (esim. kilpailuihin, webinaareihin ja tapahtumiin
  osallistuminen)
 • Tekniset tiedot sekä rekisteröidyn
  selaimelle lähetetyt evästeet ja niihin liittyvät tiedot

6. Rekisterin tietolähteet

Nimi- ja muiden yhteystietojen kerääminen perustuu asiakassuhteeseen tai muuhun
yhteyteen NorthenUniqorn.com:n. Keräämme tietoja sopimuksenteon yhteydessä,
rekisteröityessäsi tai kun käytät NorthernUniqorn palveluja. Keräämme siis
henkilötiedot pääasiassa sinulta itseltäsi.

Seuraamme myös evästeitä ja vierailusi NorthernUniqron sivuilla jättää jäljen,
IP-osoitteen. Henkilötietoja voidaan ostaa kertaluonteiseen
markkinointikäyttöön myös NorthernUniqorn.com:n ulkopuolisista rekistereistä.
Voimme myös kerätä henkilötietoja julkisista lähteistä.

7. Tietojen luovutus

Tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle markkinointitarkoituksiin.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Voimme käyttää henkilötietojesi käsittelyssä palveluntarjoajia, joilla voi olla pääsy
henkilötietoihisi EU-/ETA-alueen ulkopuolelta, kuten Yhdysvalloista.
Huolehdimme siirtojen asianmukaisesta ja lainmukaisesta toteuttamisesta
henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön mukaisesti.

9. Rekisterin suojaus ja henkilötietojen säilytysaika

Kunnioitamme henkilötietojesi luottamuksellisuutta. Rekisteri on talletettu palomuurein,
salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuun tietokantaan, johon on pääsy NorthernUniqorn.com:n
valtuuttamilla henkilöillä.

Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot hävitämme asiaankuuluvalla tavalla. Säilytämme
henkilötietoja vain niin kauan, kun se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa
määriteltyjen henkilötietojen käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi.
Kirjanpitolain tai muun soveltuvan lain velvoitteista johtuen tietoja voidaan
joutua säilyttämään edellä mainittua ajanjaksoa pitempään.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Sinulla on oikeus milloin tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä
suoramarkkinointitarkoituksiin. Jokaisessa NorthernUniqron.com:n lähettämässä
suorasähköpostissa on lainmukainen linkki, josta voit halutessasi estää
suorapostitukset sähköpostiisi jatkossa.

Lisäksi sinulla on oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin
tahansa:

 • saada tieto henkilötietojesi käsittelystä;
 • saada pääsy omiin tietoihisi ja tarkastaa itseäsi koskevat käsittelemämme henkilötiedot;
 • vaatia epätarkan ja virheellisen
  henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;
 • vaatia
  henkilötietojesi poistamista;
 • peruuttaa suostumuksesi ja vastustaa
  henkilötietojesi käsittelyä siltä osin, kuin henkilötietojesi käsittely
  perustuu antamaasi suostumukseen;
 • vastustaa henkilötietojesi käsittelyä
  henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella siltä osin
  kuin henkilötietojesi käsittelyperusteena on oikeutettu etumme;
 • saada henkilötietosi koneluettavassa
  muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen,
  että olet itse toimittanut kyseiset henkilötiedot meille, käsittelemme kyseisiä
  henkilötietoja sopimuksen tai antamasi suostumuksen perusteella ja käsittely
  suoritetaan automaattisesti; ja
 • vaatia
  henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista.

Voimme pyytää sinua tarkentamaan pyyntöäsi ja varmentamaan henkilöllisyytesi ennen
pyynnön käsittelemistä. Voimme kieltäytyä pyyntösi toteuttamisesta
sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

Sinulla on myös aina oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka
sen EU:n jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa asuinpaikkasi tai työpaikkasi sijaitsee, mikäli katsot, 

että emme ole käsitelleet henkilötietojasi soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Sinun tulee lähettää oikeuksiasi koskevat pyynnöt sähköpostitse seuraavilla
yhteystiedoilla:

NorthernUniqorn.com

info@northernuniqorn.com

NorthernUniqorn
vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole
erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

11. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Pyrimme
jatkuvasti kehittämään palvelujamme ja siksi pidätämme oikeuden muuttaa tätä
tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä tällä sivulla.

Close Menu
×
×

Cart